Tuotanto

Wimao valmistaa komposiittituotteita patentoidulla teknologialla asiakkaan toiveiden mukaisesti. Monipuolisten muodonantomahdollisuuksien ansiosta sovelluskohteita on lukuisilla eri toimialoilla, kuten esimerkiksi huonekalu, auto-, rakennus-, pakkaus-, ja sähköteollisuudessa.

Menetelmän käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Tuotteilla voidaan korvata nykyisiä muovista, puusta, metallista, lasikuidusta ja jopa kivestä tai betonista valmistettuja tuotteita tai komponentteja. Ominaisuudet ovat räätälöitävissä muuttamalla raaka-aineen reseptiä ja sekoitussuhteita.

Teknologialla on lukuisia hyviä ominaisuuksia verrattuna kilpaileviin teknologioihin. Etuja ovat ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus aina matalista työkalukustannuksista tuotteen valmistukseen saakka. Prosessimme mahdollistaa suuren kuitupitoisuuden lopputuotteessa, minkä ansiosta raaka-aineen kustannukset pystytään minimoimaan ja tuotteen ominaisuuksia muokkaamaan monipuolisesti.

Käyttämällä Wimaon omaa kierrätysmateriaaleista valmistettua komposiittia (Wemix®) ja patentoitua teknologiaamme, on mahdollista saada merkittäviä säästöjä tuotantokustannuksissa. Kustannussäästöt voivat olla jopa 10-50 % riippuen korvattavasta tuotteesta ja käytetystä materiaalista.

Valmistusprosessin muita hyötyjä ovat mm.:

  • Kustannustehokas prosessi
  • Matala hiili- ja vesijalanjälki
  • Vähäsaasteinen prosessi
  • Kierrätysmateriaalien tehokas hyödyntäminen
  • Edulliset työkalukustannukset (ruiskuvalumuotteihin verrattuna)
  • Suuri kuitupitoisuus tuotteessa
  • Hygieenisyys prosessissa käytettävän korkean lämpötilan vuoksi

Jos olet kiinnostunut mahdollisuuksista korvata jokin nykyinen tai kehittää täysin uusi tuote tai komponentti kustannustehokkaalla, ympäristöystävällisellä komposiittiratkaisulla, ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Vähäsaasteinen menetelmä on kustannustehokas tapa ekologisten komposiittituotteiden valmistukseenVähäsaasteinen ekstruusiopuristusmenetelmä on kustannustehokas tapa ekologisten komposiittituotteiden valmistukseen.

Kuormalava

Ekologisesta komposiitista valmistettu kuormalava. Kosteutta ja kulutusta kestävä, kierrätysmateriaaleista valmistettu.

Kotelo

Komposiittivalmisteinen versio sähköteollisuudessa yleisesti käytettävästä muovikotelosta on esimerkki miten pienetkin yksityiskohdat onnistuvat huolimatta suuresta kuitupitoisuudesta materiaalissa.

Telakaukalo

Aina ei ole järkevä kopioida suoraan olemassa olevaa tuotetta, eikä se kaikissa tapauksissa ole mahdollistakaan. Telakaukalon suunnittelussa lähdettiin liikkeelle tuotteen funktiosta ja säilytettiin tärkeät ominaisuudet. Toissijaisia ominaisuuksia ja muotoilua muutettiin mahdollistamaan tehokas valmistus ja minimoimaan eri tuotantovaiheet mutta samalla säilyttäen tuotteen käytettävyys.