Teknologiatoimitus

Wimaon teknologia mahdollistaa koko prosessin raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Patentoidun teknologiamme avulla on mahdollista kierrättää laajasti erilaisia materiaaleja ja valmistaa niistä kilpailukykyisiä tuotteita eri toimialoille.

Hyödynnettävä raaka-ainepohja on erittäin laaja. Teknologiallamme pystytään hyödyntämään erittäin laajasti erilaisia jätejakeita, kierrätysmuoveja, teollisuuden sivuvirtoja ja biopohjaisia kuitumateriaaleja.

Teknologia mahdollistaa monipuoliset muodonantomahdollisuudet lopputuotteille. Teknologia sallii sekalaiset materiaalit sekä pitoisuusvaihtelut ja epäpuhtaudet materiaalissa, jolloin pystytään helpottamaan lajittelua ja esikäsittelyä sekä hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettäviä sekalaisia materiaaleja. Teknologian avulla pystytään kierrättämään myös sellaisia raaka-ainejakeita mitä muilla teknologioilla on hankala tai mahdoton hyödyntää.

Pystymme hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettävät sekalaiset raaka-aineet.

Teknologialla valmistetut ekologiset komposiittituotteet ovat ympäristöystävällisiä, ne vähentävät sekä jätteiden määrää että hiilidioksidipäästöjä. Tuotteilla voidaan korvata nykyisiä muovista, puusta, metallista, lasikuidusta, kivestä tai betonista valmistettuja tuotteita tai komponentteja.

Toimintaamme kuuluu patentoidun valmistusteknologian projektitoimitukset ja lisensointi. Teknologiatoimituksiin on tarjolla erilaisia yhteistyömalleja. Voimme esimerkiksi olla mukana laitoksen toiminnassa tai tarjota väylän lopputuotteiden markkinointiin. Teknologiatoimituksemme kattaa prosessilaitteiston raaka-aineen käsittelystä tuotteen valmistukseen ja valmiiksi tuotteeksi saakka. Parhaissa tapauksissa laitoksen takaisinmaksuaika voi olla alle kaksi vuotta.Komposiittimateriaalilla voi korvata muita materiaaleja tuotteissa ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.