Teknologia

Wimaon teknologia mahdollistaa koko prosessin raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Patentoidun teknologiamme avulla on mahdollista kierrättää laajasti erilaisia materiaaleja ja valmistaa niistä kilpailukykyisiä tuotteita eri toimialoille.

Hyödynnettävä raaka-ainepohja on erittäin laaja. Teknologiallamme pystytään hyödyntämään erittäin laajasti erilaisia jätejakeita, kierrätysmuoveja, teollisuuden sivuvirtoja ja biopohjaisia kuitumateriaaleja.

Teknologia mahdollistaa monipuoliset muodonantomahdollisuudet lopputuotteille. Teknologia sallii korkean kuitupitoisuuden sekä pitoisuusvaihtelut ja epäpuhtaudet materiaalissa, jolloin pystytään hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettäviä materiaaleja sekä helpottamaan lajittelua ja esikäsittelyä. Teknologian avulla pystytään kierrättämään myös sellaisia raaka-ainejakeita mitä muilla teknologioilla on hankala/mahdoton hyödyntää.

Pystymme hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettävät sekalaiset raaka-aineet.