Teknologiatoimitus

TEKNOLOGIA

Wimaon teknologia mahdollistaa koko prosessin raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi. Patentoidun teknologiamme avulla on mahdollista kierrättää laajasti erilaisia materiaaleja ja valmistaa niistä kilpailukykyisiä tuotteita eri toimialoille.

Hyödynnettävä raaka-ainepohja on erittäin laaja. Teknologiallamme pystytään hyödyntämään erittäin laajasti erilaisia jätejakeita, kierrätysmuoveja, teollisuuden sivuvirtoja ja biopohjaisia kuitumateriaaleja.

Teknologia mahdollistaa monipuoliset muodonantomahdollisuudet lopputuotteille. Teknologia sallii sekalaiset materiaalit sekä pitoisuusvaihtelut ja epäpuhtaudet materiaalissa, jolloin pystytään helpottamaan lajittelua ja esikäsittelyä sekä hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettäviä sekalaisia materiaaleja. Teknologian avulla pystytään kierrättämään myös sellaisia raaka-ainejakeita mitä muilla teknologioilla on hankala tai mahdoton hyödyntää.

Pystymme hyödyntämään myös vaikeasti kierrätettävät sekalaiset raaka-aineet.

Teknologialla valmistetut ekologiset komposiittituotteet ovat ympäristöystävällisiä, ne vähentävät sekä jätteiden määrää että hiilidioksidipäästöjä. Tuotteilla voidaan korvata nykyisiä muovista, puusta, metallista, lasikuidusta, kivestä tai betonista valmistettuja tuotteita tai komponentteja.

Toimintaamme kuuluu patentoidun valmistusteknologian projektitoimitukset ja lisensointi. Teknologiatoimituksiin on tarjolla erilaisia yhteistyömalleja. Voimme esimerkiksi olla mukana laitoksen toiminnassa tai tarjota väylän lopputuotteiden markkinointiin. Teknologiatoimituksemme kattaa prosessilaitteiston raaka-aineen käsittelystä tuotteen valmistukseen ja valmiiksi tuotteeksi saakka. Parhaissa tapauksissa laitoksen takaisinmaksuaika voi olla alle kaksi vuotta.HYÖDYNNETTÄVÄT RAAKA-AINEET

Patentoidulla teknologiallamme pystytään hyödyntämään erittäin monipuolisesti erilaisia kierrätysmateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Yhdistämällä eri raaka- ja sidosaineita materiaalissa, voidaan muokata materiaalin ja lopputuotteen ominaisuuksia haluttuun suuntaan. Materiaalista valmistetaan tuotteita ja komponentteja, joita voidaan hyödyntää eri toimialoilla monenlaisissa sovelluskohteissa.

 

Raaka-aineeksi soveltuvat kierrätettävä muovi ja erilaiset kierrätyskuidut kuten puu-, paperi- ja kartonkipohjaiset kuidut, tekstiilit, eristevillat, kipsi, erilaiset synteettiset-, mineraali-, tekstiili-, nano-, mikro-, lasi- ja hiilikuidut sekä erilaiset polymeerit. Suuria rajoituksia käytettävälle raaka-aineelle ei ole. Teknologialla pystytään hyödyntämään erilaisia kierrätysmateriaaleja ja hyvinkin sekalaisia jäteperäisiä raaka-aineita, sekalaisia muoveja sekä useaa eri materiaalia sisältäviä jakeita. 

 

 

Lisäksi seosta voidaan täydentää erilaisilla vaahdotus-, palonesto- ja muilla lisäaineilla lopullisten ominaisuuksien muokkaamiseksi.

 

Olemme kehittäneet oman ekologisen komposiitin, tuotenimeltään Wemix®. Hyvien materiaaliominaisuuksien lisäksi ekologiset edut ovat merkittävät. Käyttämällä Wemixiä voidaan vähentää jokaista tuotettua kiloa kohti 1-8 -kertainen määrä hiilidioksidipäästöjä, riippuen korvattavasta tuotteesta ja käytetystä materiaalista. Lisäksi se mahdollistaa raaka-aineen pysymisen materiaalikäytössä mahdollisimman pitkään ja vähentää näin jätteen ja poltettavaksi päätyvän materiaalin määrää.

 

Ekologisilla komposiittimateriaaleillamme voidaan korvata muovia, puuta, metallia, lasikuitua, kiveä tai betonia eri sovelluskohteissa, tuotteissa ja komponenteissa kilpailukykyisesti.