Case telakaukalo

Aina ei ole järkevä kopioida suoraan olemassa olevaa tuotetta, eikä se kaikissa tapauksissa ole mahdollistakaan. Telakaukalon suunnittelussa lähdettiin liikkeelle tuotteen funktiosta ja säilytettiin tärkeät ominaisuudet. Alkuperäisessä mallissa oli joitakin kohtia joita ei suoraan pystynyt valmistamaan käyttämällämme teknologialla sellaisenaan. Toissijaisia ominaisuuksia ja muotoilua muutettiin mahdollistamaan tehokas valmistus ja minimoimaan eri tuotantovaiheet mutta samalla säilyttäen tuotteen käytettävyys.