Wimao – ekologiset komposiitit

Teknologiamme avulla on mahdollista kierrättää laajasti erilaisia materiaaleja ja valmistaa niistä kilpailukykyisiä tuot-teita eri toimialoille.

Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä sekä edullisia kehittää ja valmistaa. Jokainen tuotettu tuote säästää 1-8 kertaa pai-nonsa verran hiilidioksidipäästöjä.

Työskentelemme kiertotalouden edistä-miseksi ja löytääksemme uusia tapoja hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja teol-lisuuden sivuvirtoja.

Ekologiset komposiitit vähentävät jätteiden määrää sekä hiilidioksidipäästöjä.