Valmistus

Wimao valmistaa biokomposiittituotteita patentoidulla ekstruusiopuristus-teknologialla. Monipuolisten muodonantomahdollisuuksien ansiosta sovelluskohteita on lukuisilla eri toimialoilla, kuten esimerkiksi auto-, rakennus-, pakkaus-, ja sähköteollisuudessa.

Menetelmän käyttökohteet ovat lähes rajattomat, ainoastaan suuret 3D-tuotteet ovat haastavia. Tuotteilla voidaan korvata nykyisiä muovista, puusta tai metallista valmistettuja tuotteita tai komponentteja. Ominaisuudet ovat räätälöitävissä muuttamalla raaka-aineen reseptiä ja sekoitussuhteita.

Ekstruusiopuristusteknologialla on lukuisia hyviä ominaisuuksia verrattuna kilpaileviin teknologioihin. Etujamme ovat ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus aina matalista työkalukustannuksista tuotteen valmistukseen saakka. Prosessimme mahdollistaa suuren kuitupitoisuuden lopputuotteessa, minkä ansiosta raaka-aineen kustannukset pystytään minimoimaan ja tuotteen ominaisuuksia muokkaamaan monipuolisesti.

Valmistusprosessin hyötyjä ovat:

  • Hyvä energiatehokkuus (jopa -60% kuituvalokseen verrattuna)
  • Edulliset työkalukustannukset (jopa -80% ruiskuvalumuotteihin verrattuna)
  • Matala hiili- ja vesijalanjälki (prosessi ei vaadi vettä)
  • Vähäsaasteinen prosessi
  • Kierrätysmateriaalien tehokas hyödyntäminen
  • Suuri kuitupitoisuus tuotteessa
  • Hygieenisyys prosessissa käytettävän korkean lämpötilan vuoksi
  • Matala energiankulutus


Vähäsaasteinen ekstruusiopuristusmenetelmä on kustannustehokas tapa biokomposiittituotteiden valmistukseen.